Hudåtstramning och Cellulitbehandling

REFIT erbjuder 3 moderna teknologier vid ett och samma behandlingstillfälle.

Med hjälp av radiovågor kan terapeuten på ett mycket kontrollerat sätt generera värme ned i huden som bidrar till att aktivera microcirkulationen i huden. Microcirkulationen har en mycket ytterst viktig funktion för att bidra till att bibehålla en vital och frisk hud.

Genom att addera vakumbehandling i Refit behandlingen liknas den med en mycket avslappnande massage, som bidrar till att öka elasticiteten. Den öppnar upp stagnerad cirkulation i både lymfsystemet och blodcirkulationen i huden något som tillsammans ökar hudens vitalitet avsevärt. 

Super -LED Ljus har genom sina olika toner olika positiva effekter på hudens celler.

Blått ljus (470nm) som i vetenskapliga studier visat mycket positiva resultat på inflammatorisk hud, Som Acne, rosacea och andra inflammatoriska tillstånd.

Rött ljus (640nm)  som har en påverkan på fettceller och bidrar till att arbeta för att reducera fettcellernas storlek och innehåll.

Denna kombination av behandling gör REFIT till en av de mest effektiva behandlingsmetoderna för att uppnå en mer vital och åtstramad hud.


  • Effektiv behandling mot tex celluliter
  • Kombination av multipolär radiofrekvens (RF), vaccum och LED teknik
  • Omedelbara resultat efter första behandlingen
  • Stramar åt och ökar hudens elasticitet
  • Vaccum ökar blodcirkulationen


Kontraindikationer:

Gravida, elektriska implantat så som tex pacemaker,insulin pumpellercochlear. Rådfråga med din läkare om du är osäker på vad som gäller just dig.

unsplash